Wstęp

Pisanie wstępu zasady ogólne:

Wstęp zawsze piszemy na końcu pracy! Powienin mieć od 1 do 3 stron - nie wiecej! Powinien składać się z trzech głównych części:

1. Zawierać krótkie odniesienie do wazności tematu. 2. Przedstawiać cel i zakres pracy. 3. Zawierać informację o poszczególnych rozdziałach.