Style i akapity

Style to nic innego jak wzory pisma, które będziemy strosować w naszej pracy w tytułach rozdziałów, tytułach podrozdziałów, tekstu głównego, podpisów pod ilustracjami itp. Możemy oczywiście zmieniać style i akapity używając następującej funkcji:  menu->format->styl lub jeżeli chcemy zmienić akapit menu->format->akapit